Idioma Idioma

español español English English

Blogs Blogs

Atrás

Mẫu cửa đi nhôm kính

CỬA HÀNG NHÔM KÍNH XIN TRÂN TRọNG GIỚI THIỆU CÁC LOẠI MẪU CỬA ĐẸP BẰNG NHÔM KÍNH

CỬA ĐI MỘT CÁNH NHÔM KÍNH

Cửa Đi Nhôm Kính một cánh đẹp

Hình 01 – Cửa Đi Nhôm Kính một cánh

Cửa đi hệ 700 trên kính dưới lá nhôm

Thường áp dụng ở văn phòng, cửa WC, cửa đi đơn giản

Chất liệu sử dụng có thể: nhôm bạc, nhôm đồng, nhôm trắng sửa, vân gỗ, kính trong 5 ly, 8ly, 10 ly trong hoặc mờ

ửa Đi Nhôm Kính một cánh giả gỗ và màu bạc

Hình 02 – Cửa Đi Nhôm Kính một cánh

Cửa đi hệ 700 trên kính, dưới kính hoặc dưới lá nhôm, giống chủng loại hình 1

Thường áp dụng ở văn phòng, cửa WC, cửa đi đơn giản

Chất liệu sử dụng có thể: nhôm bạc, nhôm đồng, nhôm trắng sửa, kính trong 5 ly, 8ly, 10 ly trong hoặc mờ

Cửa Đi Nhôm Kính một cánh, dưới lá nhôm, trên chia ô

Hình 03 – Cửa Đi Nhôm Kính một cánh, dưới lá nhôm, trên chia ô

Cửa đi hệ 700 hoặc 1000 trên kính, dưới kính hoặc dưới lá nhôm, giống chủng loại hình 1

Thường áp dụng ở văn phòng, cửa ra ban công, cửa phòng…

Chất liệu sử dụng có thể: nhôm bạc, nhôm đồng, nhôm trắng sửa, kính trong 5 ly, 8ly, 10 ly trong hoặc mờ

Cửa Đi Nhôm Kính một cánh, dưới lá nhôm, trên chia ô cao cấp

Hình 04 – Cửa Đi Nhôm Kính một cánh hệ 100

Cửa đi hệ 1000 chia o cách điệu

Thường áp dụng cửa đi chính, cửa phòng, cứng cáp, có độ bảo vệ cao

Chất liệu sử dụng có thể: nhôm bạc, nhôm đồng, nhôm trắng sửa, kính trong 5 ly, 8ly, 10 ly trong hoặc mờ, cường lực, mài cạnh hoặc không

Cửa Đi Nhôm Kính một cánh hệ 700, hoặc 1000

Hình 05 – Cửa Đi Nhôm Kính một cánh hệ 700, hoặc 1000

Cửa đi hệ 1 cánh chia ô cách điệu

Thường áp dụng cửa đi chính, cửa phòng, cửa ban công, có độ bảo vệ cao

Chất liệu sử dụng có thể: nhôm bạc, nhôm đồng, nhôm trắng sửa, kính trong 5 ly, 8ly, 10 ly trong hoặc mờ, cường lực, mài cạnh hoặc không

Related posts:

Cửa Nhôm Kính, Cửa Kính Quận 8 giá rẻ

Cửa Hàng Nhôm Kính Quận 7

CỬA HÀNG NHÔM KÍNH QUẬN 10

Hỏi về kinh nghiệm mở Cửa Hàng Nhôm Kính

SỬA CỬA KÍNH, CỬA NHÔM TPHCM

CỬA HÀNG NHÔM KÍNH QUẬN TÂN PHÚ

CỬA HÀNG NHÔM KÍNH QUẬN TÂN BÌNH

CỬA HÀNG NHÔM KÍNH QUẬN BÌNH TÂN

Comentarios
URL de Trackback:

Añadir comentario
[...] https://www.scoop.it/topic/blog-tran-tu-liem https://tuliem03.violet.vn/ https://folkd.com/user/ctythaiphong https://www.flickr.com/people/185152381@N07/ http://blogtuvi.blog.fc2.com/... [...] Leer más
Publicado el día 8/06/23 12:45.
[...] https://www.scoop.it/topic/blog-tran-tu-liem https://tuliem03.violet.vn/ https://folkd.com/user/ctythaiphong https://www.flickr.com/people/185152381@N07/ http://blogtuvi.blog.fc2.com/... [...] Leer más
Publicado el día 9/06/23 10:12.
[...] https://www.scoop.it/topic/blog-tran-tu-liem https://tuliem03.violet.vn/ https://folkd.com/user/ctythaiphong https://www.flickr.com/people/185152381@N07/ http://blogtuvi.blog.fc2.com/... [...] Leer más
Publicado el día 10/06/23 7:22.
[...] https://www.scoop.it/topic/blog-tran-tu-liem https://tuliem03.violet.vn/ https://folkd.com/user/ctythaiphong https://www.flickr.com/people/[email protected]/ http://blogtuvi.blog.fc2.com/... [...] Leer más
Publicado el día 14/06/23 10:41.
[...] https://www.scoop.it/topic/blog-tran-tu-liem https://tuliem03.violet.vn/ https://folkd.com/user/ctythaiphong https://www.flickr.com/people/185152381@N07/ http://blogtuvi.blog.fc2.com/... [...] Leer más
Publicado el día 17/06/23 14:20.
[...] https://www.scoop.it/topic/blog-tran-tu-liem https://tuliem03.violet.vn/ https://folkd.com/user/ctythaiphong https://www.flickr.com/people/185152381@N07/ http://blogtuvi.blog.fc2.com/... [...] Leer más
Publicado el día 20/06/23 3:05.
[...] https://www.scoop.it/topic/blog-tran-tu-liem https://tuliem03.violet.vn/ https://folkd.com/user/ctythaiphong https://www.flickr.com/people/185152381@N07/ http://blogtuvi.blog.fc2.com/... [...] Leer más
Publicado el día 7/03/24 22:06.